Bài viết nổi bật

Công văn tuân thủ các quy định về thực hiện giao dịch chứng khoán.

29 Tháng 5 2023

Để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về giao dịch chứng khoán đối với người nội bộ và người có liên quan người nội bộ...

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
- Điện thoại: 0232.3796003
- Fax: 0232.3796060         
- E-mail:viettrung.qb@gmail.com
- Website:www.viettrungqb.com.vn