Bài viết nổi bật

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023

20 Tháng 1 2024

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình Công bố thông tin liên quan đến Báo cáo tài chính Quý IV năm 20231. Báo cáo tài chính Quý IV năm...

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
- Điện thoại: 0232.3796003
- Fax: 0232.3796060         
- E-mail:viettrung.qb@gmail.com
- Website:www.viettrungqb.com.vn