Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
- Điện thoại: 0232.3796003
- Fax: 0232.3796060         
- E-mail:viettrung.qb@gmail.com
- Website:www.viettrungqb.com.vn