Tin tức - Sự kiện

Hội nghị Người lao động năm 2020

Ngày 20/01/2020, Công ty C phần Việt Trung Quảng Bình phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn Công ty t chức Hội ngh Người lao động năm 2020. Hội ngh thông qua kết qu sản xuất kinh doanh năm 2019 đồng thời đ ra phương hướng, nhiệm v kế hoạch năm 2020.
Tại Hội nghđại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnhđại diện lãnh đạo Công ty, đại diện lãnh đạo Công ty C phần TAMICO (đơn v liên doanh d án trồng cây nông nghiệp ngắn ngàyđã tặng Giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân, tập th đã có thành tích xuất sắc trong năm 2019.
 
 
ct1ct2